საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

სავაჭრო ბრუნვა ისრაელთან 2013-2017 წლებში (ათასი აშშ დოლარი):

წელი

ექსპორტი

იმპორტი

2013

2,390.4

31,406.9

2014

4,456.6

41,663.2

2015

5,651.4

22,566.2

2016

5,451.1

10,053.1

2017

7,004.9

13,253.0

 

ძირითადი საექსპორტო პროდუქცია საქართველოდან ისრაელში:

პროდუქცია

ათასი აშშ დოლარი

რადიოსატელეფონო, სატელევიზიო გადამცემი აპარატურა

1,610.8

თხილი და კაკალი

878.9

ხილ-ბოსტნეულის წვენები

841.4

მინერალური და მტკნარი წყლები

831.2

ოპტიკური ელემენტები

653.7

ჯამში: 4,816.0 ათასი აშშ დოლარი (მთლიანი ექსპორტის 69%)

 

ძირითადი საიმპორტო პროდუქცია ისრაელიდან საქართველოში:

პროდუქცია

ათასი აშშ დოლარი

ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე ელექტრული აპარატურა

1,590.1

ჩარხები

1,129.0

სარეცხი და საწმენდი საშუალებები

1,030.0

საჰაერო კომპრესორები და ვენტილატორები

622.2

ფილები და ფურცლები პოლიმერული მასალებისაგან

557.2

ტანსაცმლის თარგები და სხვა მზა ნაწარმი

555.9

მოწყობილობები რძის დამუშავებისთვის

499.4

ხმოვანი სასიგნალო ელექტრომოწყობილობები

462.6

ფეხსაცმლის ვაქსები და საცხები

438.7

სამკურნალო საშუალებები

389.2

ჯამში: 7,274.7 ათასი აშშ დოლარი (მთლიანი იმპორტის 55%)

 

 

ისრაელიდან საქართველოში განხორციელებული პირდაპირი ინვესტიციები:

წლები

2012

2013

2014

2015

2016

2017/III

ძირითად კაპიტალში

9,825.1

9,425.7

19,161.2

18,736.9

3,170.9

3,387.7

 

ტურიზმი

ისრაელიდან საქართველოში 2007-2017 წლებში სულ შემოსულია 485 684 ვიზიტორი.

2017 წლის განმავლობაში საქართველოში ისრაელიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობამ შეადგინა 125 319, რაც 36%-ით აღემატება 2016 წლის მაჩვენებელს (92 215 ვიზიტორი). მოცემულ პერიოდში ისრაელმა დაიკავა მე-7 ადგილი ტოპ 15 ვიზიტორ ქვეყანას შორის.