საიტზე მიმდინარეობს ტექნიკური სამუშაოები

საქართველოს სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო მოქალაქეებს სთავაზობს დისტანციურად (საელჩოს საკონსულო სამსახურში პირადად გამოცხადების გარეშე) შემდეგი სერვისების განხორციელების შესაძლებლობას:

  საგამონაკლისო წესით საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭება

საქართველოს მოქალაქეობის შენარჩუნება

ცნობა ქორწინების დამაბრკოლებელი გარემოების არარსებობის შესახებ

მოქალაქეობის დადგენა

საქართველოს მოქალაქეობიდან გასვლა

დაბადების, ქორწინების, სახელის, მამის სახელის, გვარის შეცვლის, შვილად აყვანის და   გარდაცვალების განმეორებითი მოწმობები

პასპორტი (თუ საქართველოს მოქალაქეს, რომელსაც ერთხელ მაინც აქვს მიღებული შესაბამისი ბიომეტრიული დოკუმენტი) და სხვა.  

 

დამატებითი ინფორმაციისა და სასურველი მომსახურების მიღებისათვის გთხოვთ ეწვიოთ ბმულს:

https://sda.gov.ge/?page_id=4118